Զանգերի կենտրոն

01/07/2023

ՀոթելՊՐՈ-ն հրավիրում է արտասահմանում աշխատող ընկերություններին՝ ստեղծել համատեղ զանգերի կենտրոն Երևանում:Երևանը շատ հարմար է միջազգային զանգերի կենտրոն հիմնադրելու համար, քանի որ այստեղ բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսները կան՝ նվազագույն ծախսերով այն կազմակերպելու համար. մատչելի գրասենյակային տարածքներ, գրագետ աշխատուժ:Հոթելպրոն կազմակերպում է.

  • Երևանում և Հայաստանի այլ վայրերում մատչելի գրասենյակային տարածքի ձեռք բերում կամ վարձակալում
  • Որակավորված ինժեներների միջոցով ժամանակակից տեխնիկական պահանջներին համապատասխան զանգերի ընդունման և բաշխման համակարգի տեղադրում
  • Համակարգիչների ձեռքբերում, տեղադրում, ներքին ցանցի կառուցում
  • Գրասենյակային անհրաժեշտ ամբողջ գույքի ձեռք բերում և տեղադրում
  • Անձնակազմի ընտրություն, հեռախոսային և գործարար էտիկայի ուսուցում
  • այլ կազմակերպչական գործեր:

Հրավիրում ենք արտասահմանյան ընկերություններին համագործակցության: